Ασφάλεια στη χρήση Τζακιού και Ξυλόσομπας

Για το άναμμα του τζακιού ή την αναζωπύρωση της φωτιάς μη ρίχνετε ποτέ εύφλεκτο υγρό, όπως βενζίνη ή οινόπνευμα γιατί η μεγάλη πτητικότητα, κυρίως της βενζίνης, δημιουργεί άμεσα στον θάλαμο καύσης περιβάλλον εκρηκτικού μίγματος με τον ατμοσφαιρικό άέρα και το πλησίασμα γυμνής φλόγας για το άναμμα της φωτιάς θα προκαλέσει έκρηξη.

Στην περίπτωση αυτή, η ενστικτώδης αντίδραση πετάματος του περιεχόμενου υγρού καυσίμου, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών εστιών φωτιάς εντός του χώρου, δυνάμενων να εξελιχθούν σε πυρκαγιά, ή/και να υποστείτε σοβαρά εγκαύματα.

Τοποθετήστε τις σόμπες των καυσόξυλων σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από επικίνδυνα υλικά και πάνω σε μεταλλικές βάσεις ώστε αν πέσει αναμμένο κάρβουνο από τη θυρίδα που ξεχάστηκε για λίγο ανοιχτή, να μην έρθει σε επαφή με υλικά που αναφλέγονται.

Όταν αφαιρείτε τη στάχτη από το τζάκι ή τη σόμπα καυσόξυλων χρησιμοποιείτε ένα μεταλλικό φαράσι και προσέχετε να μη σας πέσουν αναμμένα κάρβουνα πάνω στα χαλιά και ποτέ να μην αδειάζετε τη στάχτη σε πλαστικό σκουπιδοτενεκέ.

Μην τοποθετείτε καθρέπτες πάνω από το τζάκι ή κοντά στη σόμπα, προσελκύουν τα άτομα και πλησιάζουν χωρίς να το νιώθουν κοντά στη φωτιά. Μπορεί κατ’ αυτόν τον τρόπο να πιάσουν φωτιά τα ρούχα τους.

Μην αφήνετε ακόμη μικροαντικείμενα στο περβάζι στο τζάκι. Είναι βέβαιο πως τα παιδιά θα πλησιάσουν να τα πάρουν.

Να χρησιμοποιείτε επώνυμες κατασκευές που έχουν την ανάλογη πιστοποίηση CE και να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή και του τεχνικού εγκατάστασης.agogos cadel divamii godin haas-sohn Hergom invicta laudel Nestor-martin-Logo prity logo thermostahl ungaro save vibrok